Certifikáty

Naše společnost je certifikovaná systémem pro kontrolu kvality ISO 9001 a také jsme držiteli prestižního celosvětově platného certifikátu FSC®.

FSC®
FSC Připojili jsme se k podpoře ekologicky šetrného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného obhospodařování lesů, a tím napomáháme chránit ohrožené a devastované světové lesy.
Logo FSC® na výrobku garantuje záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

PDFCertifikát FSC® Tauri CZ
PDFCertificate FSC® Tauri EN


ISO
FSC Dlouhodobým a trvalým cílem naší společnostije poskytování kvalitních služeb, které budou v plné míře uspokojovat široký okruh našich zákazníků s důrazem na kvalitu.

PDFCertifikát ISO 9001 Tauri CZ
PDFCertificate ISO 9001 Tauri EN


EKOKOM
FSC Jsme zapojeni do Systému sdruženého plnění EKO-KOM a podílíme se na provozu systému třídění a recyklace obalových odpadů.

PDFEkokom 2021